Maskin og Verkt√ły

Lekkasjes√łking

Forskjellige gasser lekker i forskjellige mengder ved den samme utetthet.

For å oppnå et ensartet resultat er det viktig, at lekkasjesøkingen foretas med riktig gass. Man kan f.eks. ikke akseptere at anlegget lekkasjesøkes med nitrogen, dersom det er hydrogen som skal transporteres i systemet.

De metoder som normalt brukes til lekkasjesøking, er:

  • Lekkasjespray
  • Helium som sporgass kombinert med heliumdetektor.Med denne metode trykkprøves systemet på samme tid.


Valget av lekkasjesøkemetode skjer ut fra hvor små lekkasjer man ønsker å finne. Den nedre grense for å finne lekkasjer med lekkasjespray er på ca. 0,001 cm3/s He, som tilsvarer en hulldiameter på 5 µm. Lekkasjesøking med heliummetoden er ca. 5.000 ganger mer følsom.

Helium kan lekke av så små porer som 0,005-0,01 µm. For å spore så små lekkasjer må man benytte en heliumdetektor.